• Grupa
       BSA

Due Diligence

Due Deligence oferowane przez BSA charakteryzuje się prowadzeniem w audytowanym przedsiębiorstwie wielopłaszczyznowego badania i analizy kondycji tego podmiotu pod kątem:

Bezpieczeństwa finansowego,

Reguł panujących w zakresie prawa właściwego dla działalności przedsiębiorstwa oraz reguł prawnych ogólnie obowiązujących,

Reguł panujących w zakresie prawa podatkowego,

Bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i jego zasobów kluczowych,

Oceny wartości materialnych i niematerialnych na potrzeby wyceny przedsiębiorstwa i oceny jego funkcjonalności oraz rzeczywistej działalności,

Reguł związanych z wierzytelnościami (w tym ustalenie wysokości wierzytelności),

Organizacji HR prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi,

Transparentności przepływów finansowych w tym obsługę zadłużenia.

Z usługi tej szczególnie często korzystają Klienci pragnący dokonać zakupu lub przejęcie względnie fuzji przedsiębiorstwa. Polecamy tę usługę także w przypadku badania spółek powiązanych w grupie przedsiębiorstw w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek.

 

Dzięki rozległym kontaktom BSA w trakcie prowadzenia czynności z zakres Due Deligence zawsze staramy się, by w skład zespołu wchodzili audytorzy niezależni, obiektywni i transparentni.

 

Są to eksperci posiadający wiedzę niezbędną do przeprowadzenia audytu w najwyższych standardach, zgodnie z ich wiedzą odpowiadającą profilowi audytowanego przedsiębiorstwa