• Grupa
       BSA

Komunikaty

Dla detektywów

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Detektywi

Zawód detektywa wymaga bezwzględnie  niezwykłego profesjonalizmu i uczciwości.
Niezaprzeczalnym faktem jest, iż zachowanie wysokich standardów w każdej branży
przyczynia się do rozwoju wszystkich podmiotów działających w jej obrębie.

Niedopuszczalnym jednak jest na gruncie prawa polskiego, jak i z punktu
widzenia etyki zawodowej, dokonywanie kradzieży wartości intelektualnej,
poprzez kopiowanie treści zamieszczonych na naszej (cudzej) witrynie internetowej 
czy też podrabianie chronionych prawem znaków towarowych lub objętych ?patentem? sformułowań.

W roku 2014 wykryliśmy aż 10 tego typu zachowań i na mocy obowiązującego
prawa podjęliśmy stosowne działania. Sześciu z detektywów przyznało się do
naruszenia naszych praw autorskich i zawarło z nami ugody polegające na
wypłacie zadośćuczynienia na rzecz osób reprezentujących BSA lub na rzecz samej spółki. 
W ramach pozostałych ugód winni wnieśli opłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

Oczekujemy od osób wzorujących się na naszej dotychczasowej działalności, przede wszystkim 
profesjonalnego podejścia oraz poszanowania prawa. Tym samym pragniemy
poinformować, iż wszystkie strony www, na których stwierdziliśmy naruszenia
naszych praw, zabezpieczyliśmy dla potrzeb planowanych postępowań.

W związku z dużą ilością zaobserwowanych nagannych postaw niektórych z
przedstawicieli branży detektywistycznej oświadczamy, że z całą
stanowczością podejmować będziemy działania prawne wobec osób naruszających
nasze dobra prawem chronione. Jako spółka oferująca m.in. usługi ?ochrony
własności intelektualnej? czy ?ochrony marki? w przypadku stwierdzenia
opisanych zachowań godzących w przynależne nam prawa podejmiemy niezwłoczne
i stanowcze kroki prawne łącznie z pociągnięciem do odpowiedzialności
karnej osoby popełniającej czyny zabronione.

Z wyrazami szacunku 
Zespół BSA

Ważne komunikaty

?Ważny komunikat ? tajemniczy klient/praca?


Zarząd spółki BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze Sp. z o.o. oświadcza, że nie zamieszczał w Internecie żadnych ogłoszeń z propozycja podjęcia pracy jako ?tajemniczy klient".
Osoby zamieszczające owe ogłoszenia podszywają się pod naszą spółkę.
Nie znamy obecnie celu działalności tych osób, ale uważamy, że może dochodzić do popełniania szeregu przestępstw związanych z ich aktywnością.
W sprawie tejZarząd Spółki podjął już odpowiednie kroki prawne, m.in. zawiadomiono UOKiK oraz złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a także powiadomiono portal, gdzie zamieszczano opisane ogłoszenia.


Prosimy o rozwagę przy podawaniu swoich danych osobowych przez Internet.