• Grupa
     BSA

Śledztwa gospodarcze

Prowadzimy dyskretne, kompleksowe śledztwa na zasadach obowiązującego prawa.

Dokonujemy wstępnej analizy i oceny sytuacji, a następnie opracowujemy plan śledztwa, który realizujemy.

Nasze czynności mają na celu:

 • wykrycie sprawców przestępstwa dokonanego na szkodę firmy,
 • wykrycie mechanizmów sprawczych przestępstwa,
 • zebranie materiału dowodowego dla policji, prokuratury i sądu (materiał zdjęciowy, filmowy, dźwiękowy i inny),
 • zabezpieczenie (ekspertyzy kryminalistyczne), dowodów przestępstwa,
 • sporządzenie zawiadomienia o przestępstwie,
 • skrócenie czasu postępowania prowadzonego przez organy ścigania,
 • obronę osób niewinnie oskarżonych,
 • wszczęcie postępowania o odszkodowanie od sprawcy przestępstwa,
 • nadzorowanie czynności prowadzonych przez organy ścigania,
 • odzyskanie mienia,
 • przedstawienie dowodów w postępowaniu cywilnym,
 • pełną obsługę prawną,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych (procedury bezpieczeństwa, programy naprawcze).


Wyniki naszych czynności śledczych są gromadzone w formie sprawozdania (raportu), który może stanowić materiał dowodowy w przyszłych postępowaniach sądowych, karnych lub cywilnych.


Licencjonowani detektywi i eksperci prowadzący czynności śledcze są na żądanie organów ścigania lub wniosek stron świadkami w sprawie.

Wyniki naszych czynności śledczych są gromadzone w formie sprawozdania (raportu), który może stanowić materiał dowodowy w przyszłych postępowaniach sądowych, karnych lub cywilnych.


Licencjonowani detektywi i eksperci prowadzący czynności śledcze są na żądanie organów ścigania lub wniosek stron świadkami w sprawie.

Audyty gospodarcze

Audyt Gospodarczy jest usługą nieco zbliżona do usługi Audytu Bezpieczeństwa jednak obejmuje on inny zakres zainteresowań ekspertów BSA.

 

 

Przede wszystkim znając metody i formy popełniania przestępstw gospodarczych, tak przez osoby nie będące związane osobowo z firmą Klienta, jak i przez pracowników audytowanego przedsiębiorstwa, badamy:

 1. prawidłowe wykonywanie procedur obowiązujących podczas współpracy z partnerem zewnętrznym;
 2. prawidłowe wykonywanie procedur wewnętrznych, jak choćby w zakresie akceptacji i wyboru dostawców;
 3. działy szczególnie narażone na ataki przestępców, jak dział zakupów, marketingu, magazyny, transport, dział organizacji dostaw etc.;
 4. działy szczególnie narażone na anomię pracowniczą, tj. działy finansów, magazyny, transport;
 5. zgodność oświadczeń składanych przez pracowników ze stanem faktycznym, np. zwolnienie L4;
 6. dotrzymywanie zakazu konkurencji obowiązującego byłych pracowników Klienta;
 7. zagrożenia płynące z naruszenia know-how i ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa;
 8. procesy mogące powodować niegospodarność lub na nią wskazywać;
 9. procesy obiegu i zabezpieczenia informacji, w tym informacji elektronicznych;
 10. procesu przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenia teleinformatycznego przedsiębiorstwa.
 11. analiza krytycznych obszarów dla działalności przedsiębiorstwa, w tym ocena zagrożeń mogących wynikać z zakłócenia w obrębie obszarów infrastruktury krytycznej.

Raport z Audytu jest analizowany wspólnie z Klientem.

W chwili, kiedy audyt wypadł niekorzystnie proponujemy Klientowi skorzystanie z usługi Audyty Bezpieczeństwa i Polityki Bezpieczeństwa

Materiały dowodowe

Jeśli firma padnie ofiarą przestępstwa gospodarczego, BSA zagwarantuje profesjonalne działania pozwalające na ograniczenie strat, przeciwdziałanie ich dalszemu powstawaniu, wykrycie mechanizmów sprawczych i sprawców, odzyskanie towaru oraz zrekompensowanie strat.


Naszym celem jest także pomoc w prawidłowym przygotowaniu materiałów do wszczęcia procesu karnego przeciwko sprawcom nadużyć oraz zebranie dokumentów do postępowania prowadzonego w trybie cywilno-skargowym.

Jeżeli w przypadku pokrzywdzenia przedsiębiorstwa Klienta organy ścigania bagatelizują zdarzenie umarzając postępowanie przygotowawcze ? eksperci i detektywi BSA dokonają analizy zebranego materiału procesowego i zdobędą nowe dowody pozwalające na podjęcie i kontynuowanie postępowania.


BSA działa w oparciu o niezbędne zezwolenia: wpis do działalności regulowanej w zakresie działalności detektywistycznej MSWiA i licencje detektywów.