• Grupa
       BSA

Szkolenia

BSA prowadzi dla naszych Klientów profesjonalne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Michał Rapacki ? Prezes Zarządu i twórca BSA jest wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi.

Zakres tematyczny szkoleń jest szeroki i obejmuje tak naukę zachowań prewencyjnych w zakresie zapobiegania przestępczości gospodarczej popełniej na szkodę przedsiębiorstw, jak i przekazanie wiedzy niezbędnej do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych.

W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia mające na celu poznanie wiedzy z zakresu profilaktyki
w nadużyciach gospodarczych oraz szkolenia specjalistyczne, w tym także dla służb samorządowych i organów ścigania.

  • Szkolenia na temat przestępczości w obrocie gospodarczym:
  • Wybrane zagadnienia przestępczości gospodarczej, temat wprowadzający do cyklu pod nazwą Bezpieczna Firma,
  • Sposoby ujawniania i przeciwdziałania nadużyciom w obrocie gospodarczym,
  • Reakcja na przestępstwo popełnione w związku z działalnością firmy,
  • Kontrola pracownika przy użyciu dozwolonych technik nadzoru, zagadnienia prawne i techniczne.

Tematy łączymy i modyfikujemy zgodnie z potrzebami Klienta.