• Grupa
       BSA

Ochrona antypodsłuchowa

Wiemy doskonale, że w dzisiejszych czasach informacje gromadzone i przetwarzane w przedsiębiorstwie mają szczególne znaczenie strategiczne i ekonomiczne. Dlatego w ofercie BSA, obok usług detektywistycznego wywiadu gospodarczego, znajdują się także różnorodne działania mające na celu ochronę Państwa firmy przed niekontrolowanym wypływem informacji. Wykrywamy wszelkie urządzenia podsłuchowe w pomieszczeniach i pojazdach. Współpracujący z nami specjaliści zaprojektują i wykonają dla Państwa systemy zabezpieczeń pomieszczeń, uniemożliwiające podsłuch oraz utratę informacji.


Prowadzimy kontrolę procedur bezpieczeństwa, w tym weryfikację istniejących oraz tworzenie nowych lub uzupełniających, oraz analizę zagrożeń technicznych i środowiskowych mających wpływ na sprawne działanie firmy.

Śledcze zespoły zadaniowe

BSA od wielu lat współpracuje z wieloma renomowanymi kancelariami prawnymi z terenu całego kraju.

Kancelarie te specjalizują się w doradztwie prawnym związanym z przestępstwami w obrocie gospodarczym.

Na życzenie klienta tworzymy śledcze zespoły zadaniowe, w skład których ? prócz detektywów śledczych - wchodzą adwokaci (często byli prokuratorzy), doradcy podatkowi, radcowie prawni.


Zespoły specjalistów gwarantują kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Nasze usługi w szczególności także:

  • przygotowanie raportu detektywistycznego obrazującego okoliczności popełnionego czynu przestępczego. Raport ten stanowi materiał dowodowy dla organów ścigania, a sporządzający raport detektywi są świadkami w sprawie, co niejednokrotnie pozwala na poprawną kwalifikację czynu jako czynu karalnego.
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia przez prokuraturę śledztwa bądź postępowania przez sąd powszechny (przygotowanie pozwów, prywatnych aktów oskarżenia),
  • przygotowanie wniosków dowodowych na potrzeby postępowania,
  • udział w czynnościach procesowych (szczególnie ważny w trakcie pierwszej fazy postępowania również dla członków zarządu),
  • prowadzenie procesu adhezyjnego,
  • występowanie o należne jak najwyższe odszkodowania,
  • reprezentowanie interesów Klienta przed organami ścigania,
  • doradztwo podatkowe w zakresie rozliczenia strat w podatku dochodowymi i podatku VAT oraz w trakcie kontroli skarbowej.