Zespół

Michał Rapacki

PREZES ZARZĄDU m.in. Spółki BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze sp. z o.o.

Licencjonowany Detektyw od 2003 roku.

Były oficer Centralnego Biura Śledczego Policji.

Szkoleniowiec z zakresu bezpieczeństwa biznesu oraz negocjator.

Zajmuje się windykacją i problematyką prawno-karną dotyczącą oszustw dokonywanych na szkodę przedsiębiorstw. Stale pracuje nad poprawą postrzegania wizerunku detektywów licencjonowanych w Polsce.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (stopień policyjny – podkomisarz) oraz Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej (magister), byłym pracownikiem Policji oraz Centralnego Biura Śledczego. Posiada wszechstronne umiejętności zawodowe i kilka wyuczonych zawodów.

Wykładowca na kierunku Strategiczny Wywiad Gospodarczy na Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie – jednej z najbardziej renomowanych uczelni na świecie.

Kierował najbardziej skomplikowanymi śledztwami i sprawami poszukiwawczymi w kraju
i zagranicą.

Był członkiem kilku najpoważniejszych policyjnych grup dochodzeniowo-śledczych w latach 1997-2002 r.

Autor kilkunastu publikacji na temat bezpieczeństwa biznesu oraz prowadzący wiele szkoleń
z tego zakresu, a także opiniodawca w sprawach bieżących dotyczących problemów współcześnie działających przedsiębiorstw.

Współautor nowego pojęcia funkcjonującego na gruncie detektywistyki ekonomicznej tj. Detektywistyczny Wywiad Gospodarczy. Na rzecz klientów BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze prowadzi śledztwa oraz detektywistyczne wywiady gospodarcze oraz realizuje czynności windykacyjne i doradcze, a także zajmuje się szkoleniami.

Ponadto wraz ze współpracownikami opracowuje dla Klientów swojej firmy rozwiązania z zakresu polityki bezpieczeństwa i implementuje je w przedsiębiorstwach.

Adam Kowalik

Doradca, menedżer, analityk i trener z 20-letnim doświadczeniem zawodowym w Polsce i zagranicą. Specjalizuje się w strategii konkurowania firm, wywiadzie i analizie biznesowej, zarządzaniu wiedzą, rozwoju biznesu. Pracował dla kadry zarządzającej kilkudziesięciu największych polskich firm z różnych branż. Realizował także zlecenia dla jednostek administracji publicznej.

Od kilku lat prowadzi własną praktykę doradczą – OUTSMART. Wcześniej pracował w EY jako dyrektor odpowiedzialny za zespół strategicznego wywiadu rynkowego (2006-2016). Karierę rozpoczynał w Plus GSM, gdzie zajmował się zarządzaniem wiedzą (2001-2006).

Współpracuje z wiodącymi polskimi uczelniami. Był twórcą, kierownikiem i wykładowcą na podyplomowych studiach „Strategiczny wywiad biznesowy” w Akademii Leona Koźmińskiego oraz kierownikiem Katedry Zarządzania w Uniwersytecie SWPS. Swoją wiedzą dzieli się także na międzynarodowych konferencjach.

W ramach wolontariatu zawodowego założył w 2012 polski oddział stowarzyszenia Strategic & Competitive Intelligence Professionals, któremu przewodniczył do 2015.

Posiada licencję detektywa. Stopień magistra i następnie doktora uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Był stypendystą programów Fulbright w USA i CEMS w Norwegii.

Dariusz Dura

Konsultant, specjalista do spraw bezpieczeństwa i ochrony. Przez dotychczasowe 25 lat służby i pracy zawodowej od początku związany z obszarem bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego oraz bezpieczeństwem i ochroną w sektorze prywatnym.

Posiada doświadczenie zawodowe na stanowiskach operacyjnych, analitycznych jak i menadżerskich. Przez 6 lat związany z pracą w obszarze bezpieczeństwa w międzynarodowych organizacjach biznesowych. Przez okres 2 lat związany z realizacją zadań dla sektora bezpieczeństwa morskiego w obszarach podwyższonego ryzyka. Przebywał na misjach poza granicami kraju.

Specjalizuje się w zarządzaniu zintegrowanymi systemami bezpieczeństwa i ochrony obejmującymi spektrum zagadnień z tym związanych: ochronę fizyczną, zabezpieczenia techniczne,  bezpieczeństwo organizacyjne, zarządzanie ryzykiem, ciągłość działania, zarządzanie kryzysowe, pozyskiwanie i analiza informacji OSINT.

Odbył wiele specjalistycznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa – Kurs analityków rozpoznania obrazowego IMINT w Wojskowej Akademii Technicznej, kurs w zakresie wykorzystania narzędzi analizy informacji OSINT Jane’s IHS Markit. Ukończył szkolenia w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi dla członków i osób kierujących Crisis Managment Team. Ukończył kursy doskonalące w zakresie norm ISO 27001 oraz ISO 31001. Audytor wiodący ISO 22301.

Były żołnierz zawodowy i funkcjonariusz służb mundurowych. Służbę wojskową zakończył na stanowisku analityka grupy analiz w Grupie Kierowania Rozpoznaniem ISTAR.

Czynnie od 18 lat uprawia strzelectwo sportowe. Instruktor i prowadzący strzelania. Pasjonat wypraw górskich i wszelkich form aktywnego spędzania czasu. Interesuje się bezpieczeństwem międzynarodowym i geopolityką.

Nadal zawodowo aktywnie związany z obszarem bezpieczeństwa

Rafał Czeczótka

Absolwent informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, podyplomowe studia Canadian Executive MBA na UQAM/SGH. Doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych zdobywane od 1994 roku. Unikalne doświadczenie oraz kompetencje poświadczają także międzynarodowe certyfikaty (CISM/Certified Information Security Manager, PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager, PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor, PRINCE2) oraz ukończone kursy (wdrażania PKI – Baltimore KeySteps, kursy inżynierii wymagań i zarządzania projektami związanymi z wytwarzaniem oprogramowania informatycznym).

 

25 lat doświadczenia związanego z bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz bezpieczeństwem informacji, zdobyte w trakcie realizacji projektów dla Klientów z sektora usług IT, finansowego, telekomunikacyjnego, ochrony zdrowia/farmacji, dystrybucji, przemysłu, administracji publicznej oraz instytucji międzynarodowych. Doświadczenie z normami związanymi z bezpieczeństwem informacji i IT: ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji), ISO 27002 (najlepsze praktyki), ISO 27005 (zarządzanie ryzykiem), ISO 27799 (bezpieczeństwo w ochronie zdrowia), ISO 20000 (zarządzanie usługami), ISO 22301 (zarządzanie ciągłością działania) czy też ISO 24762 (odtwarzane z katastrof). Doświadczenie to obejmuje także ochronę informacji prawnie chronionych, takich jak tajemnica przedsiębiorstwa, dane osobowe, tajemnica bankowa, tajemnica telekomunikacyjna, informacje poufne czy też informacje niejawne.

 

Także prawie 20 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami zdobyte w trakcie realizacji projektów dla firm z sektora finansowego, telekomunikacji, przemysłu oraz administracji publicznej.

 

Wieloletnie doświadczenie pozwala oferować unikalne usługi, na najwyższym poziomie, przebiegające od zagadnień zarządzania na poziomie strategicznym, poprzez prawne i operacyjne, aż po zagadnienia technologiczne.

Iwona Szychowska

Iwona Szychowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji o specjalizacji sądowo-gospodarczej oraz z zakresu prawa pracy. Absolwentka studiów Executive Master of Business Administration. Posiada również tytuł Doctor of Business Administration. Certyfikowany audytor Śledczy, audytor zamówień publicznych, compliance oficer oraz biegły w zakresie identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji. Dysponuje poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego w zakresie dostępu do informacji EU SECRET, NATO SECRET. Jest audytorem i managerem ds. systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi ISO 37001. Dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała na rynkach biznesowych w różnorodnych branżowo i organizacyjnie firmach co pozwala szybko adoptować się do zmiennych i różnorodnych projektów. Doskonale rozumie biznes i zachodzące w nim zmiany wymagające holistycznego i systemowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Pracowała w wymagających branżach: spirytusowej, energetycznej, w tym gazowej, elektroenergetycznej oraz biopaliwowej. Posiada doświadczenie w kancelariach prawnych oraz instytucjach szkoleniowych. Posiada również doświadczenie w pracy ze start upami jako interim manager oraz doświadczeniu w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, co pozwala jeszcze lepiej rozumieć i celnie diagnozować ryzyka biznesowe Kierowała komórkami w obszarze bezpieczeństwa inwestycji infrastrukturalnych, postępowań, zgodności i audytu dostawców. Inicjatorka szeregu rozwiązań i mechanizmów kontrolnych na rzecz uporządkowania procesu zakupowego i wyeliminowania tzw. dzikich zakupów. Autorka licznych rozwiązań optymalizacji i podnoszenia efektywności oraz bezpieczeństwa procesów. Współtworzyła elektronizację procesów zakupowych oraz wdrażała narzędzia wspierające kontrolę dla procesów badania wiarygodności biznesowej kontrahentów. Autorka projektów przeciwdziałania korupcji, nieprawidłowościom i nadużyciom w organizacjach. Propagatorka budowania kultury organizacyjnej opartej o standardy etyczne i wartości. Wspierała organizacje w przygotowywaniu regulacji wewnętrznych, opiniowaniu dokumentacji, audytowaniu specyfikacji warunków zamówień. Posiada doświadczenie w doradztwie antykryzysowym, budowaniu ciągłości działania i strategiach wizerunkowych. Jako certyfikowany audytor śledczy prowadzi postępowania wyjaśniające z wnioskami i rekomendacjami dla dalszych działań. Posiada także doświadczenie w budowaniu scenariuszy i prowadzeniu szkoleń w zakresie szerokopojętego bezpieczeństwa biznesu. Autorka publikacji branżowych. W zakresie zainteresowań hobbystycznych pozostaje kryminologia i kryminalistyka, medycyna sądowa, psychologia biznesu i nowe technologie.

BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Turkusowa 8, 05-830 Rusiec

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o usługach detektywistycznych (link : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000556/O/D20170556.pdf) oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z powołanej ustawy jak i z RODO (link https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276) niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 28c. Ustawy o usługach detektywistycznych do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ).

© 2013 – 2020 Business Security Agency. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE