Ochrona marki

Lider rozwiązań detektywistycznych
w obrocie gospodarczym

Zajmujemy się ochroną marki naszych Klientów, walką z obrotem towarami podrabianymi, fałszowaniem znaków towarowych, naśladownictwem, plagiatem etc.

Jesteśmy świadomi tego, że:

Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej w Polsce zauważalnie wzrosło znaczenie znaków towarowych jako istotnego elementu własności przemysłowej.

Znak towarowy (potocznie nazywany „marką”) pełni funkcję reklamową i jest dobrem o charakterze intelektualnym, niejednokrotnie o znacznej wartości majątkowej. Znakiem towarowym jest najczęściej nazwa i znak graficzny firmy, które są podstawowym wyróżnikiem wizerunku firmy.

 

Ostatnimi laty wzrosła również przestępczość związana z:

Wprowadzaniem do obrotu towarów bądź usług posługując się bez uprawnienia cudzym zarejestrowanym znakiem towarowym,

Usuwaniem lub fałszowaniem oznaczeń towaru,

Fałszowaniem towarów,

Naśladownictwem naruszającym markę.

Tym samym podmioty korzystające z prawa do zarejestrowanego znaku towarowego aktywnie poszukują ochrony swych praw nie tylko w postępowaniu cywilnym, ale i w procesie karnym.

BSA  wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom i proponuje specjalistyczne usługi w zakresie ochrony „marki” takie, jak:

BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze Sp. z o.o. Sp. k.
Budynek Spektrum Tower,
ul. Twarda 18 piętro XXI, 00-105 Warszawa

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o usługach detektywistycznych (link : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000556/O/D20170556.pdf) oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z powołanej ustawy jak i z RODO (link https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276) niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 28c. Ustawy o usługach detektywistycznych do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ).

© 2013 – 2020 Business Security Agency. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE