Usługi specjalne

Lider rozwiązań detektywistycznych
w obrocie gospodarczym

Ochrona antypodsłuchowa

Wiemy doskonale, że w dzisiejszych czasach informacje gromadzone i przetwarzane w przedsiębiorstwie mają szczególne znaczenie strategiczne i ekonomiczne. Dlatego w ofercie BSA, obok usług detektywistycznego wywiadu gospodarczego, znajdują się także różnorodne działania mające na celu ochronę Państwa firmy przed niekontrolowanym wypływem informacjiWykrywamy wszelkie urządzenia podsłuchowe w pomieszczeniach i pojazdach. Współpracujący z nami specjaliści zaprojektują i wykonają dla Państwa systemy zabezpieczeń pomieszczeń, uniemożliwiające podsłuch oraz utratę informacji.

Prowadzimy kontrolę procedur bezpieczeństwa, w tym weryfikację istniejących oraz tworzenie nowych lub uzupełniających, oraz analizę zagrożeń technicznych i środowiskowych mających wpływ na sprawne działanie firmy.

Śledcze zespoły zadaniowe

BSA od wielu lat współpracuje z wieloma renomowanymi kancelariami prawnymi z terenu całego kraju.

Kancelarie te specjalizują się w doradztwie prawnym związanym z przestępstwami w obrocie gospodarczym.

Na życzenie klienta tworzymy śledcze zespoły zadaniowe, w skład których ? prócz detektywów śledczych – wchodzą adwokaci (często byli prokuratorzy), doradcy podatkowi, radcowie prawni. 

Zespoły specjalistów gwarantują kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Nasze usługi w szczególności także:

BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze Sp. z o.o. Sp. k.
Budynek Spektrum Tower,
ul. Twarda 18 piętro XXI, 00-105 Warszawa

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o usługach detektywistycznych (link : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000556/O/D20170556.pdf) oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z powołanej ustawy jak i z RODO (link https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276) niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 28c. Ustawy o usługach detektywistycznych do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ).

© 2013 – 2020 Business Security Agency. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE