Szkolenia

Lider rozwiązań detektywistycznych
w obrocie gospodarczym

BSA prowadzi dla naszych Klientów profesjonalne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Michał Rapacki – Prezes Zarządu i twórca BSA jest wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi.

Zakres tematyczny szkoleń jest szeroki i obejmuje tak naukę zachowań prewencyjnych w zakresie zapobiegania przestępczości gospodarczej popełnionej na szkodę przedsiębiorstw, jak i przekazanie wiedzy niezbędnej do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych.

W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia mające na celu poznanie wiedzy z zakresu profilaktyki w nadużyciach gospodarczych oraz szkolenia specjalistyczne, w tym także dla służb samorządowych i organów ścigania.

Tematy łączymy i modyfikujemy zgodnie z potrzebami Klienta.

BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze Sp. z o.o. Sp. k.
Budynek Spektrum Tower,
ul. Twarda 18 piętro XXI, 00-105 Warszawa

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o usługach detektywistycznych (link : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000556/O/D20170556.pdf) oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z powołanej ustawy jak i z RODO (link https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276) niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 28c. Ustawy o usługach detektywistycznych do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ).

© 2013 – 2020 Business Security Agency. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE