Poznaj zarząd

Lider rozwiązań detektywistycznych
w obrocie gospodarczym

Michał Rapacki

PREZES ZARZĄDU m.in. Spółki BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze sp. z o.o.

Licencjonowany Detektyw od 2003 roku.

Były oficer Centralnego Biura Śledczego Policji.

Szkoleniowiec z zakresu bezpieczeństwa biznesu oraz negocjator.

Zajmuje się windykacją i problematyką prawno-karną dotyczącą oszustw dokonywanych na szkodę przedsiębiorstw. Stale pracuje nad poprawą postrzegania wizerunku detektywów licencjonowanych w Polsce.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (stopień policyjny – podkomisarz) oraz Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej (magister), byłym pracownikiem Policji oraz Centralnego Biura Śledczego. Posiada wszechstronne umiejętności zawodowe i kilka wyuczonych zawodów.

Wykładowca na kierunku Strategiczny Wywiad Gospodarczy na Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie – jednej z najbardziej renomowanych uczelni na świecie.

Kierował najbardziej skomplikowanymi śledztwami i sprawami poszukiwawczymi w kraju
i zagranicą.

Był członkiem kilku najpoważniejszych policyjnych grup dochodzeniowo-śledczych w latach 1997-2002 r.

Autor kilkunastu publikacji na temat bezpieczeństwa biznesu oraz prowadzący wiele szkoleń
z tego zakresu, a także opiniodawca w sprawach bieżących dotyczących problemów współcześnie działających przedsiębiorstw.

Współautor nowego pojęcia funkcjonującego na gruncie detektywistyki ekonomicznej tj. Detektywistyczny Wywiad Gospodarczy. Na rzecz klientów BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze prowadzi śledztwa oraz detektywistyczne wywiady gospodarcze oraz realizuje czynności windykacyjne i doradcze, a także zajmuje się szkoleniami. 

Ponadto wraz ze współpracownikami opracowuje dla Klientów swojej firmy rozwiązania z zakresu polityki bezpieczeństwa i implementuje je w przedsiębiorstwach.

Główny pomysłodawca projektu KlinikaReputacji.pl, która zajmuje się walką z hejtem m.in.w Internecie  

BSA Śledztwa i Audyty Gospodarcze Sp. z o.o. Sp. k.
Budynek Spektrum Tower,
ul. Twarda 18 piętro XXI, 00-105 Warszawa

W związku z nowelizacją przepisów ustawy o usługach detektywistycznych (link : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000556/O/D20170556.pdf) oraz obowiązkiem informacyjnym wynikającym z powołanej ustawy jak i z RODO (link https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276) niniejszym informujemy, że zgodnie z art. 28c. Ustawy o usługach detektywistycznych do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ).

© 2013 – 2020 Business Security Agency. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE