• Grupa
     BSA

Ochrona marki

Zajmujemy się ochroną marki naszych Klientów, walką z obrotem towarami podrabianymi, fałszowaniem znaków towarowych, naśladownictwem, plagiatem etc.

Jesteśmy świadomi tego, że:

 • zarejestrowany znak towarowy stanowi w świetle polskiego ustawodawstwa przedmiot ochrony nie tylko cywilnej, ale także i karnej, 
 • posiadanie chronionego znaku towarowego świadczy o tym, że właściciel troszczy się o dobre imię swojej firmy. Podnosi to renomę firmy i zaufanie klientów,
 • ogranicza zdecydowanie straty powstałe na skutek działań przestępczych.

Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej w Polsce zauważalnie wzrosło znaczenie znaków towarowych jako istotnego elementu własności przemysłowej.


Znak towarowy (potocznie nazywany "marką") pełni funkcję reklamową i jest dobrem o charakterze intelektualnym, niejednokrotnie o znacznej wartości majątkowej. Znakiem towarowym jest najczęściej nazwa i znak graficzny firmy, które są podstawowym wyróżnikiem wizerunku firmy.


Ostatnimi laty wzrosła również przestępczość związana z:

Wprowadzaniem do obrotu towarów bądź usług posługując się bez uprawnienia cudzym zarejestrowanym znakiem towarowym,

Usuwaniem lub fałszowaniem oznaczeń towaru,

Fałszowaniem towarów,

Naśladownictwem naruszającym markę.

Tym samym podmioty korzystające z prawa do zarejestrowanego znaku towarowego aktywnie poszukują ochrony swych praw nie tylko w postępowaniu cywilnym, ale i w procesie karnym.


BSA  wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom i proponuje specjalistyczne usługi w zakresie ochrony "marki" takie, jak:

 • śledztwo w celu ograniczenia naruszeń znaków towarowych, a w tym poszukiwanie źródła pochodzenia fałszowanych towarów (fabryk), lokalizacji miejsc rozprowadzania fałszowanych towarów (magazyny, miejsca handlowe), identyfikacja osób odpowiedzialnych za organizację procederu;
 • rejestracja znaku towarowego, 
 • wytaczanie powództwa w sprawach karnych i cywilnych, 
 • reprezentacja przed sądami, 
 • dostarczanie dowodów w sprawie naruszenia chronionego znaku towarowego, 
 • współdziałanie z organami ścigania oraz własne czynności wykonywane w kierunku likwidacji wytwórni towarów z podrobionym znakiem towarowym, 
 • ograniczanie skutków wprowadzenia do obrotu towarów z podrobionym znakiem towarowym, 
 • odzysk strat poniesionych w wyniku działalności przestępczej.